Jazzclub Reduta Praha

18.10.2023 20:00

Opravdu po mnoha letech se nám poštěstilo a BBT vystoupí ve svatostánku jazzu a swingu - v jazzclubu Reduta. Je to pro mne čest a s pokorou se připravíme tak aby bylo vše na 100%. V tomto roce jsme dostali termín i v listopadu a prosinci.

Jak to dopadlo? .... výtečně! Reduta byla plná (jak jsem očekával) Publikum bylo z celého světa. O přestávkách chodím mezi lidi a ptám se jich jak se jim naše hraní líbí? Všichni byli nadšeni a poslední tři skladby skandovali ve stoje. Za to jim posílám poděkování.

A poděkování patří i mistru zvukaři. 

 

Ing. MUStr. Karel Polách - manager orchestru BBT.